Page 6 - mototriti testbook 01 Οκτωβρίου 2021
P. 6

NEWS

                          l ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ l ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΕΣ
    Νέα Honda CB500F - CBR500R 2022

        Honda έκανε ανανεώσεις και στα CB500F τιστικά σώματα των μοντέλων είναι επίσης νέα: Το
        και CBR500R για το 2022. Τα μοντέλα επω- CB500F παίρνει νέο LED προβολέα όπως και στην
    Η φελούνται και αυτά, από την χρήση του ανε- περίπτωση του CB500X, ενώ το CBR500R «δανεί-

    στραμμένου πιρουνιού Showa SFF-BP των 41 χι- ζεται» τον προβολέα του CBR650R. Στον κινητή-
    λιοστών. Ακόμα, και τα δύο μοντέλα αποκτούν το ρα δεν ανακοινώνονται αλλαγές, ενώ και τα δύο
    νέο εμπρόσθιο φρένο με τους 2 δίσκους των 296 μοντέλα εξοπλίζονται με νέο ψυγείο, όπως και το
    χιλιοστών και τις δαγκάνες των δύο εμβόλων. Ακό- CB500X. Τα μοντέλα θα φέρουν και νέα χρώματα:
    μα, τα CB500F και CBR500R χαρακτηρίζονται από Για το CB500F, ανακοινώνονται οι 3 νέοι χρωματι-
    νέα κατανομή βάρους, με περισσότερο από αυ- σμοί Matt Axis Grey Metallic, Pearl Smokey Gray
    τό να «πέφτει» στον εμπρός άξονα για μεγαλύτε- και Pearl Dusk Yellow και για το CBR650R, νέο εί-
    ρη πρόσφυση του εμπρός ελαστικού. Οι τροχοί εί- ναι το χρώμα Matt Gunpowder Black metallic. Και
    ναι νέοι και ελαφρύτεροι και για τα δύο μοντέλα τα τα δύο μοντέλα έρχονται και στην επιλογή Grand
    οποία αποκτούν επίσης μαρσπιέ αλουμινίου. Τα φω- Prix Red.

                         Eπιστροφή στα περιεχόμενα   6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11